ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ କୁ ସ୍ Welcome ାଗତ!

ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡିକ

FAQ

ପ୍ରାୟତଃ ପଚରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ

1.Q; ଆପଣ ଏକ କାରଖାନା କିମ୍ବା ଟ୍ରେଡିଂ କମ୍ପାନୀ କି?

ଆମେ ବୃତ୍ତିଗତ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବର୍ଷକୁ 10,000 ଟନ୍ |

2. ତୁମେ ଆମର ଡିଜାଇନ୍ ଭାବରେ ଉତ୍ପାଦ ତିଆରି କରିପାରିବ କି?

ଅବଶ୍ୟ, OEM ଏବଂ ODM ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ |

3.Q: ମୁଁ ନମୁନା କିପରି ପାଇବି?

ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗଣା ନମୁନା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଖୁସି, ନୂତନ ଗ୍ରାହକମାନେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ଦେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଏ, ଦେୟ କିମ୍ବା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅର୍ଡରରୁ ଏହି ଚାର୍ଜ କଟାଯିବ |

4. ଆପଣ କେଉଁ ଦେୟ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ କରନ୍ତି?

ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଭାବରେ 30% T / T, ପଠାଇବା ପୂର୍ବରୁ T / T ଦ୍ paid ାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବାଲାନ୍ସ |

5. PP କର୍ରୁଟେଡ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସିଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣ MOQ କ’ଣ?

MOQ ହେଉଛି 200 PC

6. ଆପଣଙ୍କର ବିତରଣ ତାରିଖ କ’ଣ?

T / T ଦ୍ deposit ାରା ଜମା ପାଇବା ପରେ 7 ଦିନ |

ଆମ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି?